ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

原材料
拉丝
冷镦
光球

ముడి సరుకు

వైర్ డ్రాయింగ్

కోల్డ్ హెడ్డింగ్

ఫోటోస్పియర్

热处理
硬磨
分选
初研 精研

వేడి చికిత్స

హార్డ్ గ్రౌండింగ్

సార్టింగ్

ప్రారంభ పరిశోధన మరియు ఇంటెన్సివ్ పరిశోధన

清洗
光电
终检
包装

శుభ్రంగా

ఫోటోఎలెక్ట్రిసిటీ

చివరి పరిశీలన

ప్యాకింగ్